Akcja BohaterON

   W październiku uczniowie naszej szkoły brali udział w akcji BohaterOn. Na lekcji plastyki tworzyli kartki, a na lekcjach historii i języka polskiego zdobywali wiedzę o Powstaniu Warszawskim i wypełniali kartki treścią - życzeniami, podziękowaniami i słowami wdzięczności za poświęcenie w walce o  wolność kierowanymi do konkretnej osoby albo do każdego Bohatera. Uczniowie klasy VIb przygotowali nawet prezentację o przebiegu Powstania.

   5 listopada zostaliśmy wyróżnieni wizytą jednego z żyjących jeszcze bohaterów Powstania Warszawskiego, pana Zbigniewa Grochowskiego. Ten fotograf, dziś mający 93 lata, w niezwykle interesujący sposób przybliżył młodzieży z najstarszych klas realia życia i tajniki swej powstańczej misji. To jego zdjęcia do dziś stanowią dowód nazistowskich zbrodni i zasilają zbiory Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie. 
 Po prelekcji uczniowie mieli możliwość zadawania pytań i wykonania pamiątkowych zdjęć z naszym wybitnym gościem.
 Na potrzeby wydarzenia zaprzyjaźnione X LO użyczyło nam aulę. Spotkaliśmy się tam z kilkoma klasami licealistów oraz z uczniami sąsiedniej szkoły, SP 51.
To wydarzenie na zawsze pozostanie w pamięci nas wszystkich - uczniów i nauczycieli.