Dzień Bezpiecznego Internetu

  Przedstawiciele Policji z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Miasta Poznania oraz p. Prezes Fundacji WBK.SA. gościli w naszej szkole i przeprowadzili zajęcia dla uczniów klas szóstych w ramach projektu „Dwie strony sieci”. Uczniowie mieli okazję usłyszeć dużo ciekawych informacji na temat zagrożeń w sieci, mogących mieć negatywny wpływ na ich prawidłowy rozwój i funkcjonowanie. Do takich treści można zaliczyć filmy, zdjęcia lub teksty o charakterze pornograficznym, prezentujące przemoc, promujące niezdrowe postawy i zachowania. Specjaliści przestrzegali przed zawieraniem znajomości w sieci, publikowaniem zdjęć czy informacji o sobie w Internecie, gdyż mogą one zostać wykorzystane przez niewłaściwe osoby i sprawić, że dziecko stanie się ofiarą przestępstw naruszających jego godność i wolność osobistą. Prelegenci uwrażliwili na zjawisko cyberprzemocy polegającej na stosowaniu przemocy poprzez prześladowanie, nękanie, wyśmiewanie, krzywdzenie innych za pośrednictwem Internetu (serwisów społecznościowych, blogów, poczty elektronicznej, serwisów SMS, MMS, czatów itd.) Zwrócili uwagę na fakt odpowiedzialności prawnej nieletnich za popełniane czyny związane z Internetem i innymi zachowaniami o charakterze demoralizacji. Pani Prezes Fundacji WBK dała cenne wskazówki dotyczące zagrożeń bankowych.

    Na zakończenie dnia bezpiecznego Internetu uczniowie zobaczyliśmy przedstawienie profilaktyczne Wolsztyńskiej Grupy Pat pt. „Homomutus”, które pokazało jakie mogą być smutne konsekwencje nadmiernego używania zdobyczy technologicznych – telefonów komórkowych czy Internetu.

   Uwieńczeniem dnia projektowego było przekazanie na ręce pani Dyrektor maskotki wielkopolskiej Policji – popularnego Pyrka. A wszystko to odbyło się w ostatni czwartek, 19.01.2017roku.