Dzień Bezpiecznego Internetu

 

    W nadchodzącym miesiącu Nasza Szkoła włączy się w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu 2019, który odbędzie się 5 lutego. Hasło przewodnie tegorocznego wydarzenia brzmi: „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”. W ramach podjętej przez szkołę inicjatywy w dniach 5.02.-22.02. przeprowadzone zostaną zajęcia edukacyjne dla uczniów klas IV-VII. Będą się one odbywały się na lekcjach informatyki. Młodzi użytkownicy internetu będą mieli możliwość zapoznania się z zasadami bezpieczeństwa online, które dotyczą m.in.: ochrony własnego wizerunku w internecie, krytycznego podejścia do wyszukiwanych informacji oraz przestrzegania prawa autorskiego w odniesieniu do treści cyfrowych. Podejmowane przez uczniów aktywności będą szansą do nabywania nowych umiejętności. Podczas lekcji zastosowane zostaną interaktywne aplikacje i filmy edukacyjne oraz zadania bazujące na uczeniu się we współpracy.