Dzień Papieski

Dzień Papieski w SP20

 

    16 października 2018 r. w naszej szkole obchodziliśmy XVIII Dzień Papieski.

Tegoroczne hasło to „Promieniowanie Ojcostwa”. Hasło jest jednocześnie tytułem dramatu Karola Wojtyły z 1964 r. Zawiera on refleksje na temat dojrzewania do ojcostwa, budowania relacji człowieka z Bogiem i ludźmi, a także refleksje o misji ojca w rodzinie.

Rok 2018 jest ważny, bowiem łączy się z dwoma jubileuszami: przypadała 40 rocznica wyboru Karola Wojtyły na Stolice Piotrowa, jak również 60 rocznica przyjęcia sakry biskupiej przez Wojtyłę.

Występy z okazji Dnia Papieskiego odbyły się dla wszystkich klas. Występowali ci najmłodsi oraz nieco starsi uczniowie. W swych wystąpieniach opowiadali o życiu Karola Wojtyły i Jego drodze do świętości.

Uczniowie wraz z chórem zaśpiewali znane piosenki (w tym  popularną „Barkę”). Na koniec występu został rozstrzygnięty konkurs wiedzy o Janie Pawle II. Wszystkim zwycięzcom gratulujemy!

Niech Postać Świętego towarzyszy nam nie tylko od święta, ale umacnia nas każdego dnia.

Katarzyna Ratajczak