INFORMACJA DOTYCZĄCA NAUKI JĘZYKA OBCEGO

Informujemy, że językiem nowożytnym, którego uczą się dzieci od klasy 1 jest język angielski.
W klasie 7 drugim językiem (oprócz języka angielskiego) jest język niemiecki.