INFORMACJA DOTYCZĄCA SZKOLENIA SPORTOWEGO

Informujemy, ze od klasy 4 tworzymy oddziały sportowe o profilu lekkoatletycznym, które prowadzi olimpijczyk, trener lekkiej atletyki.