Kalendarz roku szkolnego

03.09.2018

Inauguracja roku szkolnego

06.09.2018

Zebrania z rodzicami, wybór przedstawiciela RR

godz. 17.00 kl.: 0a,1a,1b,1c,2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 4a, 4b, 4e, 5b, 5c, 5e, 6b,6d

godz. 18.30 kl.: 3c, 4c,4d,5a, 5d,6a,6c,7a,7b, 7c, 8a,8b, 8c

10.09.2018

Zebranie Rady Rodziców

18.10.2018

Spotkania indywidualne

01.11.2018

Wszystkich Świętych - dzień wolny - szkoła zamknięta

02.11.2018

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

09.11.2018

Uroczystość z okazji Święta Niepodległości

15.11.2018

Zebrania z rodzicami

godz. 17.00 kl.: 0a,1a,1b,1c,2a, 2b, 2c, 3a, 3c,4c,5a,5d,6c,7b,8a,8b,8c

godz. 18.30 kl.: 3b, 4a,4b,4d,4e,5b,5c,5e,6a,6b,6d,7a,7c

21-23.11.2018

Diagnoza przed egzaminem ósmoklasisty

10.12-13.12.2018

Pisemna informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną

13.12.2018

Spotkania indywidualne

 

Koncert Świąteczny połączony z kiermaszem

21.12.2018

Wigilie klasowe

23.12.2018-01.01.2019

Przerwa świąteczno-noworoczna

02.01-08.01.2019

Wystawianie ocen,

11.01.2019

Koniec pierwszego semestru

14.01.2019-27.01.2019

Ferie zimowe

07.02.2019

Zebrania z rodzicami (wywiadówka)

godz. 17.00 kl.: 0a,1a,1b,1c,2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 4a, 4b, 4e, 5b, 5c, 5e, 6b,6d

godz. 18.30 kl.: 3c, 4c,4d,5a, 5d,6a,6c,7a,7b, 7c, 8a,8b, 8c

14.03.2019

Spotkania indywidualne z rodzicami

wiosna 2019

Rekolekcje szkolne

11.04.2019

Zebrania z rodzicami

godz. 17.00 kl.: 0a,1a,1b,1c,2a, 2b, 2c, 3a, 3c,4c,5a,5d,6c,7b,8a,8b,8c

godz. 18.30 kl.: 3b, 4a,4b,4d,4e,5b,5c,5e,6a,6b,6d,7a,7c

15-17.04.2019

Sprawdzian klas 8.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

18.04.2019-23.04.2019

Wiosenna przerwa świąteczna

01.05.2019

Święto Pracy- dzień wolny - szkoła zamknięta

02.05.2019

Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej

Dzień wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

03.05.2019

Święto Konstytucji 3 Maja - dzień wolny - szkoła zamknięta

maj 2019

Badania umiejętności

-klasy 1-3 (części: polonistyczna i matematyczna)

-klasy 3 (j. angielski) w związku z podziałem na grupy w kl. 4

-klasy 6 (j .polski + historia i społeczeństwo), język angielski oraz (matematyka + przyroda)

-klasy 4,5,7język polski, historia, język angielski oraz (matematyka + biologia)

13.05-16.05.2019

Pisemna informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną

16.05.2019

Spotkania indywidualne

03.06-07.06.2019

Wystawianie ocen rocznych

08.06.2019

Festyn szkolny

10.06-14.06.2019

Tydzień wycieczkowy

18.06.2019

Rajd szkolny

czerwiec

Bal klas 8

20.06.2019

Boże Ciało - dzień wolny - szkoła zamknięta

21.06.2019

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych