Pielęgniarka szkolna

Opiekę nad dziećmi sprawuje pielęgniarka szkolna 
p. Danuta Baryluk  
 
wtorek - 08.00-14.00 
środa - 08.00-14.00
czwartek - 08.00-14.00
piątek - 08.00-14.00