Przetargi

ZAMÓWIENIE: ZP.SP20/271-1/16

Remont boiska do piłki ręcznej na terenie Szkoły Podstawowej nr 20 im. Stefana Batorego na osiedlu Rzeczypospolitej 44 w Poznaniu

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3A/2013
W wyniku konkursu ofert na "Przebudowę północnej elewacji pomocniczej klatki schodowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 20 im. Stefana Batorego na osiedlu Rzeczypospolitej 44 w Poznaniu" wyłoniona została oferta firmy: Graf Firma Wielobranżowa Sp. Jawna z Poznania.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2013
Dyrektor szkoły informuje, że na ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2013 nie złożono wymaganej ilości ofert. W związku z tym zostaje przeprowadzone ponowne pisemne rozeznanie cenowe w formie „zapytania ofertowego” poprzez publiczne ogłoszenie na stronie internetowej Zamawiającego ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 3A/2013.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2013
W wyniku konkursu ofert na ułożenie kostki brukowej (chodnik) na terenie Szkoły Podstawowej nr 20 im. Stefana Batorego w Poznaniu, os. Rzeczypospolitej 44", wyłoniona została oferta firmy: ART BUD Roboty ogólnobudowlane Nowoczesne Aranżacje Wnętrz z siedzibą w Poznaniu.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013
W wyniku konkursu ofert na dzierżawę pomieszczeń i wyposażenia kuchni szkolnej oraz przygotowanie i wydawanie posiłków dla uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej nr 20 im. Stefana Batorego w Poznaniu wyłoniona została oferta firmy Oliwka Catering s.c. z siedzibą w Poznaniu.