Rada Rodziców
AKTUALNOŚCI

Zapraszamy Państwa na pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie Rady Rodziców. Spotykamy się 9 września o godzinie 18.00. Podsumujemy krótko działalność ubiegłoroczną, nakreślimy plany na bieżący rok szkolny, wybierzemy prezydium oraz porozmawiamy o zasadach funkcjonowania RR. Będzie intensywnie i produktywnie.

Pozdrawiamy serdecznie Kasia i Mariola