Samorząd Uczniowski

opiekunami Samorządu Uczniowskiego są

p. Magdalena Nowak i p. Anna Jańczak