Samorząd Uczniowski

opiekunami Samorządu Uczniowskiego są

p. Malwina Witczak i p. Piotr Wiaderek