V Szkolny Konkurs Historyczny "Szkoła moich Dziadków"

 

            W tegorocznym, organizowanym po raz piąty konkursie historyczno- literackim „Szkoła moich dziadków” nasi uczniowie, młodzi detektywi historii, przez cały listopad, szukali informacji jak spędzali czas wolny ich dziadkowie i rodzice w wieku szkolnym. Powstały bardzo ciekawe i wartościowe pod względem historycznym prace. Ich poziom był bardzo wyrównany, dlatego komisja konkursowa postanowiła nie przyznawać drugiego i trzeciego miejsca, ale nagrodzić w równy sposób wszystkich uczestników.

w kategorii klas 4 i 5

I miejsce

Piotr Adamski 5a

Bruno Bździuch 5d

Paweł Łada 4d

Amelia Kołodziejska 4a

Julia Kossakowska 5c

Aleksandra Siemiątkowska 4a

 

w kategorii klas 6 i 7

 I miejsce

Piotr Łuczków 7c

Bartosz Siemiątkowski 6c

 

Gratulujemy !

_____________________________________________

Regulamin

V Szkolnego Konkursu Historycznego „Szkoła moich Dziadków”

Czas po szkole…"

Pasje i zajęcia naszych rodziców i dziadków.


 

30.10-30.11.2017

 

 

 

 1.  Konkurs jest skierowany do uczniów klas 4-7. Tegoroczny temat: „Czas po szkole…"

Pasje i zajęcia naszych rodziców i dziadków.

 1. Organizatorami konkursu są nauczyciele języka polskiego i historii w SP 20.

 2. Celem konkursu o charakterze literacko - historycznym jest pokazanie zmian, jakie zaszły w polskim szkolnictwie na przestrzeni ostatnich 100 lat.

 3. Uczniowie, na podstawie rozmowy z dziadkami, rodzicami, opiszą ich wspomnienia dotyczące spędzania czasu wolnego w szkolnych latach. Co zbierali, co oglądali, co czytali, co kolekcjonowali, w co się bawili, czego słuchali, czym się bawili?

 4. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:

 1.  Prace uczniów klas czwartych i piątych

 2. Prace uczniów klas szóstych i siódmych

 1. Przy ocenie brane będą pod uwagę: forma, poprawność ortograficzna, ilość zawartych informacji, ciekawy pomysł.

 2. Praca musi być napisana ręką ucznia. W wyjątkowych przypadkach, po uprzedzeniu organizatorów, możliwe jest napisanie jej na komputerze.

 3. W pracy nie umieszczamy oryginalnych, pamiątkowych fotografii, tylko ich kopie.

 4. Dla każdego ucznia przewidziana jest nagroda (POCHWAŁA do dziennika za udział w konkursie, DYPLOM uczestnictwa).

 5. Zwycięzcy, którzy zajęli pierwsze 3 miejsca w każdej kategorii wiekowej zostaną nagrodzeni nagrodą rzeczową i cząstkową oceną celującą z historii i języka polskiego.

 6. Początek konkursu 30 października 2017r. Zbieranie prac -  do 30 listopada 2017 roku. Prace można oddawać nauczycielom języka polskiego lub historii.

 7. Praca musi być podpisana imieniem, nazwiskiem ucznia i klasą. Oddając pracę konkursową, uczestnik jednocześnie akceptuje regulamin Konkursu.

 8. Wszystkie dane osobowe zostaną wykorzystane tylko na potrzeby Konkursu.

 9. Rozstrzygniecie i ogłoszenie wyników - na stronie internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń na początku grudnia 2017 roku.

 10. Rozdanie nagród na najbliższym apelu po ogłoszeniu wyników.

 11. Prace konkursowe nie podlegają zwrotowi.

 12. Organizator zastrzega sobie prawo opublikowania najciekawszych prac na stronie szkolnej.