Poznań uzależniony od profilaktyki - projekt profilaktyczny

W bieżącym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do projektu profilaktycznego „Poznań uzależniony od profilaktyki”. Biorą w nim udział dwie klasy siódme i dwie klasy ósme. Projekt stanowi przedsięwzięcie Miasta Poznania przy współpracy Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, Policji, przedstawicieli placówek leczenia odwykowego, a także organizacji pozarządowych w zakresie realizacji edukacji zdrowotnej i profilaktyki uzależnień realizowanej zgodnie z wynikami badań naukowych (w tym epidemiologicznych) oraz dobrą praktyką w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom.

Głównym celem projektu jest propagowanie świadomości konsekwencji nadużywania alkoholu, dopalaczy oraz narkotyków, kreowanie i wzmacnianie postaw pro-abstynenckich u nastolatków stojących u progu inicjacji alkoholowej lub eksperymentujących z narkotykami czy też dopalaczami oraz dostarczanie informacji na temat zagrożeń oraz możliwości uzyskania pomocy w sytuacji problematycznego spożywania alkoholu lub zażywania dopalaczy.

W ramach projektu uczniowie mają możliwość korzystania z cyklicznych webinariów prowadzonych przez specjalistów, uczestniczą w zajęciach z wychowawcą podczas których są prezentowane i omawiane krótkie filmiki profilaktyczne z serii ’Po drugiej stronie lustra” uwrażliwiające na radzenie sobie z naciskiem grupowym czy podejmowaniem właściwych wyborów istotnych dla własnego zdrowia i życia. Filmiki tematyką odnoszą się do wcześniej wysłuchanych webinariów.

Tematy webinariów:

  1. Marihuana, trawka czy wyroby kolekcjonerskie - to też dragi - nie daj się wkręcić! - prof. Mariusz Jędrzejko.
  2. Co mi jest? Dlaczego ona/on dziwnie się zachowują? Charakterystyczne i nieprzewidywalne zachowania po zażyciu narkotyków, dopalaczy - dr. Eryk Matuszkiewicz
  3. "Policja nic mi nie zrobi." - czy branie, ćpanie, dilowanie jest bezkarne? – profilaktyk uzależnień/specjalista ds. profilaktyki uzależnień 
  4. Gry komputerowe, smartfony, chat - rozrywka czy współczesne uzależnienie? - p. Jagoda Gierczyk
  5. Wyśmiewasz? Popychasz? Wypisujesz hejty? - jesteś sprawcą przemocy rówieśniczej. Co zrobić? – specjalista ds. przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i młodzieży oraz uzależnień.

 

NA GÓRĘ