Inauguracja Roku Jubileuszowego

Pięćdziesiąt lat minęło...

W poniedziałek, 13 września uczniowie całej szkoły, Ci najmłodsi i najstarsi zgromadzili się wraz z Dyrekcją i nauczycielami na boisku szkolnym na uroczystości  otwarcia Roku Jubileuszowego. Prowadzący spotkanie wyjaśnili wszystkim co oznacza słowo „jubileusz” oraz przedstawili atrakcje, które będą miały miejsce w tym roku szkolnym. Zaśpiewali także dwie piosenki – „Pięćdziesięciolatek” oraz „Dzięki Dwudziestko”, która wpadła wszystkim w ucho. Atmosfera była bardzo przyjazna i wesoła. Zapowiada się wspaniałe pięćdziesięciolecie szkoły! Podobno niektórzy już uczą się śpiewać „DZIĘKI, DZIĘKI DWUDZIESTKO, ŻE NAUKA TUTAJ JEST PESTKĄ!

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NA GÓRĘ