Absolwent Roku

Corocznie na uroczystym zakończeniu roku szkolnego dla klas 8. ogłaszany jest Absolwent Roku  SP20. W roku 2021/2022 ten zaszczytny tytuł przypadł Wojciechowi Szóstce z klasy 8d, który w ciągu kilku lat nauki w murach Dwudziestki aktywnie angażował się w życie szkolne, wyróżniał się wzorowym zachowaniem, postawą i wynikami w nauce. Wojtek był również aktywnym wolontariuszem. Pomagał młodszym kolegom w nauce, koncertował podczas zbiórek charytatywnych, prowadził liczne imprezy integrujące całą społeczność szkolną,  przerwy międzylekcyjne ubogacał piękną muzyką graną na pianinie oraz napisał słowa piosenki „Dzięki Dwudziestko”, która kilkakrotnie wesoło rozbrzmiewała w trakcie obchodów jubileuszu 50-lecie szkoły.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

NA GÓRĘ