Rada Rodziców

Przewodniczącą Rady Rodziców jest pani  Katarzyna Józefowicz - Jokiel

e-mail k.jozefowicz@op.pl

 

 
NUMER RACHUNKU BANKOWEGO RADY RODZICÓW
 
Santander Bank Polska S.A.
67 1090 1447 0000 0001 3611 1187
 
NA GÓRĘ