Kalendarz roku szkolnego

WYSTAWIANIE OCEN

do 13.12.2023

Pisemna informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną

do 12.01.2024

Wystawianie ocen.

Wychowawcy:  powiadomienie rodziców, by odczytali oceny w Librusie

12.01.2024

Koniec pierwszego semestru

do 15.01.2024

Wychowawcy: Sprawdzenie odczytania wiadomości + ew. telefony/pisma

do 30.04.2024

Pisemna informacja o zagrożeniu oceną niedostateczną

do 07.06.2024

Wystawianie ocen rocznych

Wychowawcy:  powiadomienie rodziców, by odczytali oceny w Librusie

Do 10.06.2024

Wychowawcy:  Sprawdzenie odczytania wiadomości + ew. telefony/pisma

 

INNE

22.12.2023

Klasowe spotkania świąteczne

20-24.05.2024

Tydzień wycieczkowy

maj 2023

Diagnozy

-klasy 1-3 (części: polonistyczna i matematyczna)

-klasy 4-7 (j. polski, j. angielski, matematyka)

17.06.2024

Dzień sportu

18.06.2024

Rajd szkolny

19-20.06.2024

Dni z wychowawcą

20.06.2024

Uroczyste zakończenie szkoły dla uczniów klas 8. Bal Absolwentów.

21.06.2024

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024

 

EGZAMIN KLAS 8 - DOSTOSOWANIA

do 28.09.2023

Zapoznanie uczniów i rodziców z możliwymi sposobami dostosowania warunków i form przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty

do 16.10.2023

Termin przedłożenia dyrektorowi szkoły opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się w związku z egzaminem ósmoklasisty

do 21.11.2023

Poinformowanie na piśmie rodziców ucznia o sposobach dostosowania warunków lub formy przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty

do 24.11.2023

Rodzice ucznia składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania.

 

 

TERMINY ZEBRAŃ Z RODZICAMI

14.09.2023

Zebrania z rodzicami, klasy 1-3 godz. 17.00, klasy 4-8 godz. 18.00

18.09.2023

Pierwsze zebranie Rady Rodziców, godz.18.00

16.11.2023

Zebrania z rodzicami, klasy 1-3 godz. 17.00, klasy 4-8 godz. 18.00

14.12.2023

Spotkania indywidualne (zdalne na platformie Classroom - prosimy o wcześniejsze zapisy u wybranych nauczycieli)

31.01.2024

Zebrania z rodzicami, klasy 1-3 godz. 17.00

01.02.2024

Zebrania z rodzicami, klasy 4-6 godz. 17.00,

klasy 7-8 godz. 18.00

08.05.2024

Zebrania z rodzicami, klasy 1-3 godz. 17.00

09.05.2024

Spotkania indywidualne, godz. 17.00-18.00

Zebrania z rodzicami, klasy 4-8 godz. 18.00,

UWAGA! W czasie zebrań nauczyciele bez wychowawstw dyżurują w pokoju nauczycielskim w godz. 16.00-17.00.

NA GÓRĘ