JUBILEUSZ 50-LECIA

      1 września 1971 roku, wśród budującego się jeszcze osiedla Rzeczypospolitej, przecięto wstęgę otwierającą nową szkołę. Powstała ze składek Społecznego Komitetu Budowy Szkół i Internatów i dostała numer po zlikwidowanej Szkole Podstawowej nr 20, mieszczącej się na pobliskiej Starołęce. Jej pierwszym „szefem” został pan Jarosław Patyk.

   To nasza Jubilatka, Szkoła Podstawowa nr 20 im Stefana Batorego w Poznaniu.

Od 50 lat współtworzy lokalną, ratajską, społeczność. W murach Dwudziestki uczyło się kilka tysięcy uczniów. Dawni wychowankowie przyprowadzają do niej swoje dzieci. Czasami uczą ich ci sami nauczyciele.

   Dwudziestka nigdy nie była jedynie miejscem czy instytucją, ale zawsze zwartą społecznością stworzoną przez pokolenia uczniów i ich rodziców, nauczycieli, którzy oddali szkole swoje umiejętności, entuzjazm i serce. Wokół szkoły zawsze gromadziły się osoby twórcze, kreatywne, poszukujące najlepszych rozwiązań oraz otwarte i wrażliwe na potrzeby dzieci. Dzięki ich entuzjazmowi i zaangażowaniu udało się stworzyć Dwudziestkę taką, jaką widzimy dzisiaj - przyjazną i otwartą na nowe.

Szkoła nie zatrzymała się w czasie.

Dzisiaj nasza Jubilatka jest miejscem, w którym tradycje łączą się z nowoczesnością, gdzie rozwijane są pasje i talenty uczniów.

Jesteśmy nowoczesną szkołą z 50- letnimi tradycjami.

 

 

Zakończenie Jubileuszu SP20

Uroczyste zakończenie Jubileuszu SP 20 z udziałem całej społeczności szkolnej odbyło się w piątek, 20 maja, na boisku szkolnym oraz w szkole.

Spotkanie z Absolwentami

13 maja, piątek, Dwudziestka odczarowała pecha!

Selfie z Batorym

Dwudziestkowicze zrobili sobie urocze zdjęcia z Patronem Szkoły.

NA GÓRĘ