Ogólnopolski Projekt Edukacyjny Uniwersytetu Dzieci klasy 6b

"Ja w społeczeństwie. Jak mogę zmienić świat?"

Podczas zajęć uczniowie będą analizować takie wartości, jak: odpowiedzialność, tolerancja czy wsparcie innych. Dzięki projektowi rozwiną wrażliwość na potrzeby wspólnoty lokalnej oraz znajomość powszechnie przyjętych zasad. Uczniowie będą także budować postawę świadomego uczestnictwa i twórczego zaangażowania w życie społeczne. 

Projek realizowany jest we współpracy z Uniwersytetem Dzieci.

NA GÓRĘ