Rekrutacja do klas 1 dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Szanowni Rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zamieszkujący w Poznaniu,

serdecznie zapraszamy Państwa dzieci do klasy pierwszej integracyjnej w roku szkolnym 2024/2025.

Bardzo prosimy, aby wnioski o przyjęcie Państwa dzieci do klasy pierwszej zostały złożone

w sekretariacie szkoły w terminie od 8 do 23 kwietnia 2024 roku.
UWAGA: WNIOSKU NIE NALEŻY PRZESYŁAĆ PRZEZ SYSTEM NABÓR
Do wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej należy dołączyć:
- aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,

- inne specjalistyczne opinie o poziomie rozwoju i potrzebach edukacyjnych dziecka,

- ocenę gotowości szkolnej z przedszkola.

 

REGULAMIN REKRUTACJI

Zgodnie z regulaminem rekrutacji zapraszamy Państwa do umówienia się na spotkanie ze szkolnym psychologiem (tel. 61 877 56 31).

Spotkania indywidualne rodziców i dziecka z psychologiem szkolnym odbywać się będą do dnia 23 kwietnia 2024 roku.

Prosimy, aby już umawiać termin spotkania.
W dniu 23 kwietnia 2024 roku o godzinie 17.00 odbędzie się spotkanie grupowe dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, których rodzice złożyli wniosek o przyjęcia do klasy pierwszej naszej szkoły.

Dnia 30 kwietnia 2024 roku o godzinie 12.00 podana zostanie do Państwa wiadomości lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do klasy pierwszej integracyjnej.
W dniach od 30 kwietnia do 8 maja 2024 roku należy złożyć pisemne potwierdzenie woli zapisu dziecka do klasy pierwszej.

W dniu 10 maja 2024 roku o godzinie 12.00 podana zostanie do Państwa wiadomości lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości, zapraszamy do kontaktu z sekretariatem:

61 877 56 31, 575 038 525, sekretariat@sp20.pl

NA GÓRĘ