Rekrutacja do klas 1 dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Szanowni Rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

zamieszkujący w Poznaniu, serdecznie zapraszamy Państwa dzieci do klasy pierwszej w roku szkolnym 2023/2024.

Bardzo prosimy, aby wnioski o przyjęcie Państwa dzieci do klasy pierwszej zostały złożone w sekretariacie szkoły do dnia 12 kwietnia 2023 roku.

UWAGA: WNIOSKU NIE NALEŻY PRZESYŁAĆ PRZEZ SYSTEM NABÓR

 

Do wniosku o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej należy dołączyć:

- aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną,

- inne specjalistyczne opinie o poziomie rozwoju i potrzebach edukacyjnych dziecka,

- ocenę gotowości szkolnej z przedszkola.

 

REGULAMIN REKRUTACJI

Zgodnie z regulaminem rekrutacji zapraszamy Państwa do umówienia się na spotkanie ze szkolnym psychologiem

(tel. 61 877 56 31 lub podczas Drzwi Otwartych w dniu 1 kwietnia 2023 roku).

 

Spotkania indywidualne rodziców i dziecka z psychologiem szkolnym odbywać się będą do dnia 12 kwietnia 2023 roku.

 

W dniu 13 kwietnia 2023 roku o godzinie 17.00 odbędzie się spotkanie grupowe dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, których rodzice złożyli wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej naszej szkoły.

 

Dnia 21 kwietnia 2023 roku o godzinie 12.00 podana zostanie do Państwa wiadomości lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

 

W dniach od 21 do 26 kwietnia 2023 roku należy złożyć pisemne potwierdzanie woli zapisu dziecka do klasy pierwszej.

 

W dniu 28 kwietnia 2023 roku o godzinie 12.00 podana zostanie do Państwa wiadomości lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych.

 

 

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości, zapraszamy do kontaktu z sekretariatem:

61 877 56 31, 575 038 525, sekretariat@sp20.pl

 

NA GÓRĘ